První tiskařská a.s.

Slatiňanská 54, 538 25 Nasavrky

http://prvnitiskarskaas.cz

Kontakt na osobu pověřenou ochranou osobních údajů: poverena.osoba@prvnitiskarskaas.cz


Osoby zaznamenané kamerovým systémem

Provozování kamerového systému

Sbírané osobní údaje
Elektronické uchování dat

Vlastní server běžící na Linuxu, data uchována v systému souborů

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme v elektronické podobě.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Nejsou

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

15 dní

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Společný správce (pokud existuje)

Není

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Oprávněný zájem správce, souhlas subjektů

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od osob pohybujících se ve sledované oblasti

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

1)Ze zákona, je povinné

2)pokud je zpracování postaveno na souhlasu, tak není poskytnutí povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Ne

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

Zobrazit práva subjektů údajů

Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz