ABCeda

V ráji 123

http://ABCeda.org


Zaměstnanci

Plnění zákonných povinností týkajících zaměstnanců

Sbírané osobní údaje
 • jméno
 • rodné číslo
 • pojišťovna
 • bankovní spojení
 • mzda
 • docházka
 • účast na školení
 • zdravotní stav
 • dosažené vzdělání
 • sociální dávky
 • jména dětí
 • datum narození dětí
 • datum narození
 • mzdový list
 • výplatnice
 • daňové prohlášení
 • evidenční list důchodového pojištění
 • kontaktní údaje
 • sumarizace mezd
 • pracovní smlouvy / dohody
Zákonný důvod pro zpracování

Zákon (pracovní předpisy, daňové předpisy, účetní předpisy...)

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od subjektů

Činností správce (docházka, účast na školení, mzda, zdravotní stav, mzdový list...)

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Ze zákona, je povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Ne

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Kde je uchován souhlas se zpracováním osobních údajů?

Toto zpracování není založeno na souhlasu

Vysvětlivky

Místo, kde je uchován Váš souhlas s naším zpracováním Vašich osobních údajů.

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Vnitřní předpis

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

Neelektronické uchování dat - Způsob uchování a umístění osobních údajů

V trezoru

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme ve fyzické podobě.

Elektronické uchování dat

V zaheslovaném PC

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme v elektronické podobě.

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

Účetní mzdová daňová s.r.o.

Česká republika

Smlouva

Nepředává dál

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

Vedení evidence zaměstnanců

Sbírané osobní údaje
 • jméno
 • rodné číslo
 • pojišťovna
 • bankovní spojení
 • mzda
 • účast na školení
 • zdravotní stav
 • dosažené vzdělání
 • sociální dávky
 • datum narození
 • kontaktní údaje
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Nejsou

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

S odchodem zaměstnance

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Přístupová práva (pracovní pozice nebo jméno zaměstnance)

HR a vedení společnosti

Vysvětlivky

Informace o tom, kdo je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje.

Použití pseudonymizace nebo šifrování

Ne

Vysvětlivky

Jedná se o způsoby zabezpečení Vašich osobních údajů. Pseudonymizace znemožňuje přiřadit Vaši totožnost k osobnímu údaji. Šifrování znemožňuje přečtení dat, které obsahují Vaše osobní údaje, jiným osobám než nám.

Zákonný důvod pro zpracování

Oprávněný zájem zaměstnavatele

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od subjektů (zaměstnanců)

Z činnosti správce (mzda, školení, zdravotní stav...)

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Z oprávněného zájmu zaměstnavatele, ano

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Ne

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Vnitřní předpis

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

Plnění účetních a daňových povinností

Sbírané osobní údaje
 • jméno
 • rodné číslo
 • pojišťovna
 • bankovní spojení
 • mzda
 • docházka
 • sociální dávky
 • jména dětí
 • datum narození dětí
 • datum narození
 • potvrzení o studiu
 • mzdový list
 • výplatnice
 • daňové prohlášení
 • evidenční list důchodového pojištění
 • kontaktní údaje
 • sumarizace mezd
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Finanční úřad (např. daňové prohlášení), v ČR

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

S odchodem zaměstnance

Údaje pro mzdové účely - 1 měsíc po odchodu zaměstnance

Údaje pro daňové účely - v zákonné lhůtě

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Společný správce (pokud existuje)

Není

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Plnění zákonných povinností

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od subjektů (zaměstnanců)

Z činnosti správce (mzdy, výplatnice, evidenční list...)

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Ze zákona, je povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Ne

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Vnitřní předpis

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

Sbírané osobní údaje
 • jméno
 • účast na školení
 • zdravotní stav
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Zdravotní pojišťovna, např. v případě úrazu, v ČR

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Dle zákonných lhůt

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Společný správce (pokud existuje)

Není

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Ze zákona

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od subjektů (zaměstnanců)

Z vlastní činnosti správce

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Ze zákona, je povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Ne

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

Není zpracovatel

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

Ochrana osob a majetku

Sbírané osobní údaje
 • GPS ve firemním vozidle
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Ne

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Ve Vnitřním předpisu ke kamerovému systému

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Oprávněný zájem zaměstnavatele (správce)

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Z činnosti správce

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Oprávněný zájem zaměstnavatele, je povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Ne

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Elektronické uchování dat

Na serveru v prostorách zaměstnavatele

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme v elektronické podobě.

Plnění ze smlouvy

Sbírané osobní údaje
 • smlouvy o půjčkách
 • pracovní smlouvy / dohody
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Finanční úřad (daňové účely)

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Podle Skartačního řádu

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Použití pseudonymizace nebo šifrování

Ne

Vysvětlivky

Jedná se o způsoby zabezpečení Vašich osobních údajů. Pseudonymizace znemožňuje přiřadit Vaši totožnost k osobnímu údaji. Šifrování znemožňuje přečtení dat, které obsahují Vaše osobní údaje, jiným osobám než nám.

Kde jsou v rámci organizace osobní údaje zpracovávány (např. ve kterém oddělení)?

Vedení společnosti

HR

Externí účetní společnost

Vysvětlivky

Část naší organizace, ve které jsou zpracovávány Vaše osobní údaje.

Zákonný důvod pro zpracování

Plnění ze smlouvy

Plnění zákonných povinností - pracovní smlouvy a dohody

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od subjektů (zaměstnanců)

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Pro plnění ze smlouvy, po uzavření smlouvy povinné

Ze zákona, je povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Ne

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Kde je uchován souhlas se zpracováním osobních údajů?

Není založeno na souhlasu

Vysvětlivky

Místo, kde je uchován Váš souhlas s naším zpracováním Vašich osobních údajů.

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Vnitřní předpis

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

Neelektronické uchování dat - Způsob uchování a umístění osobních údajů

V uzamčené skříni

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme ve fyzické podobě.

Elektronické uchování dat

Kopie na serveru v prostorách zaměstnavatele

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme v elektronické podobě.

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

Účetní mzdová daňová s.r.o.

V ČR

Zpracování založeno na smlouvě

Nepředává dál

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

Zobrazit práva subjektů údajů

Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz