ABCeda

V ráji 123

http://ABCeda.org


Uchazeči o zaměstnání

Nábor zaměstnanců

Sbírané osobní údaje
  • životopis
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Nejsou žádní příjemci

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Uchování po dobu 6 měsíců

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Přístupová práva (pracovní pozice nebo jméno zaměstnance)

HR

Vysvětlivky

Informace o tom, kdo je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje.

Použití pseudonymizace nebo šifrování

Ne

Vysvětlivky

Jedná se o způsoby zabezpečení Vašich osobních údajů. Pseudonymizace znemožňuje přiřadit Vaši totožnost k osobnímu údaji. Šifrování znemožňuje přečtení dat, které obsahují Vaše osobní údaje, jiným osobám než nám.

Zajištění důvěrnosti (kontrola: vstupu, přístupu; systém klasifikace dat) a integrity (kontrola: přenosu, nakládání)

CV zamčené v trezoru na klíč

Kopie CV v zaheslované složce na disku, přístup jenom vedoucí HR

Vysvětlivky

Konkrétní způsob či způsoby zajištění Vašich osobních údajů.

Dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování (kontrola dostupnosti, rychlá obnova po incidentu)

Záložní systém napájení zajišťuje přístup k počítačové síti

Vysvětlivky

Údaje vypovídají o tom, jak je služba či systém zpracovávající Vaše osobní údaje odolný vůči výpadku a jak rychle je po něm možné službu či systém opět zprovoznit.

Proces pro pravidelné vyhodnocení opatření (správa ochrany osobních údajů, správa řízení incidentů, standardní ochrana osobních údajů, kontrola zpracování)

HR oddělení jednou za měsíc kontroluje, zda nenastala lhůta pro výmaz CV

Vysvětlivky

Kontrola procesu zpracování Vašich osobních údajů, aktualizace informací o zpracování osobních údajů a osobních údajů samotných.

Společný správce (pokud existuje)

Není společný spráce

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

Kde jsou v rámci organizace osobní údaje zpracovávány (např. ve kterém oddělení)?

HR

Vysvětlivky

Část naší organizace, ve které jsou zpracovávány Vaše osobní údaje.

Zákonný důvod pro zpracování

Souhlas

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od subjektu údajů

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Poskytnutí není povinné, vyplývá ze souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Ne

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Kde je uchován souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas je uchován společně s CV v HR oddělení

Vysvětlivky

Místo, kde je uchován Váš souhlas s naším zpracováním Vašich osobních údajů.

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Zásady pro zpracování osobních údajů, byly přiloženy k souhlasu

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

Neelektronické uchování dat - Způsob uchování a umístění osobních údajů

Data jsou uchována v trezoru

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme ve fyzické podobě.

Elektronické uchování dat

Data jsou uchována v zaheslované složce na disku

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme v elektronické podobě.

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

Tyto údaje nejsou zpracovávány nikým jiným

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

Zobrazit práva subjektů údajů

Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz