Často kladené dotazy

 

1) Proč osobní "data", a ne údaj

 

Jednoduše proto, že byla volná už jenom doména "OsobniData.cz". Tak jsme si ji zaregistrovali. Na okraj ale podotýkáme, že termín "osobní data" daleko přesněji odpovídá původnímu termínu "personal data", který se používá v anglickém originále GDPR:

"[P]ersonal data' means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject').

Nařízení GDPR nezná termín "osobní údaj" (="personal details"). My však na tomto webu i ve všech našich materiálech používáme raději zavedený a zažitý český termín "osobní údaj". 

 

 

2) Jaké služby poskytujete?

 

Přehled služeb, které poskytujeme naleznete ZDE NA TÉTO STRÁNCE

 

 

3) Jak funguje IMPLEMENTACE GDPR na systému OsobniData.cz? Co je to garance nulové sankce?

 

Jak funguje implementace GDPR prostřednictvím systému OsobniData.cz a co je to garance nulové sankce vysvětlujeme ZDE NA TÉTO STRÁNCE

 

4) Jak funguje AUDIT GDPR?

 

Audit GDPR je určen pro firmy a osoby, které se problematikou GDPR už nějakým způsobem zabývaly. Většina českých firem a podnikatelů má GDPR zavedeno spíše jen tak "naoko". Mají kupříkladu nějaké zásady zpracovních osobních údajů či vnitřní směrnice, ale v celkovém kontextu to nemusí stačit na to, aby se dostaly z rizika obrovských pokut, které jim za nedodržení GDPR hrozí. Právě pro tyto případy jsme zavedli službu AUDIT GDPR. Audit probíhá buď vzdáleně, kdy právníci z AK Legal Partners pečlivě zrevidují a upraví všechny potřebné dokumenty nebo může mít podobu simulovaného místního šetření přímo na místě v organizaci.

V případě simulovaného místního šetření se postupuje tak, jak by postupovali kontroloři z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Získáte tak praktickou cestou nejvíce poznatků o tom, co máte u vás z pohledu GDPR špatně nebo nedokonale. Zároveň Vám však za tato zjištění nehrozí žádný postih nebo pokuta, protože simulované místní šetření je prováděno advokáty z AK Legal Partners, kteří jsou vázání povinností advokátní mlčenlivosti.

 

5) S kým uzavírám smlouvu?

 

Smluvní ujednání uzavíráte se společností DuPonti s.r.o., která je poskytovatelem implementační služby OsobniData.cz. Společnost DuPonti s.r.o. je výhradním držitelem české licence k využití know-how a autorských děl spojených s metodou garantované implementace GDPR. Pro potřeby naplnění čtvrtého kontrolního modulu spolupracuje společnost DuPonti s.r.o. s advokátní kanceláří Legal Partners s.r.o. Náklady na právní služby advokátní kanceláře Legal Partners však nese společnost DuPonti s.r.o. 

 

6) Co znamenají jednotlivé pojmy?

 

"Metoda garantované implementace GDPR" = metoda vyvinutá právníky a IT specialisty na základě desítek implementací GDPR do jednotlivých firem, která Vám umožní nejen dosáhnout souladu s GDPR, ale také si tento soulad udržet.

"Modul" = jednotlivý krok, resp. část metody; celkem máme 6 modulů na OsobniData.cz.

"Zrychlený postup implementace" = návod v .xls formátu, který je volně ke stažení v sekci pro registrované a slouží jako vstupní příprava k plnému využití Magických nástrojů.

"Základní tabulka" = Tabulka, kterou naleznete v návodu na Zrychlený postup implementace.

"Magické nástroje" = Profil, Našeptávač a Nástěnka

"Profil" = profil vaší organizace, který si vytvoříte ve 3. modulu; jde o online verzi záznamů o zpracování v rozšířené (tj. bezpečnější) podobě a zároveň PIA, jejichž vyplnění / vyplňování je pro soulad s GDPR nutný.

"Nástěnka" = veřejně dostupná část vašeho Profilu; některé informace musí být přístupné subjektům údajů (= Vaše informační povinnost) a zpřístupněné jsou právě prostřednictvím Nástěnky; to, která data budete mít na Nástěnce, si sami určíte při vyplňování Profilu (s nápovědou a doporučeními obsaženými v Našeptávači). Nástěnky si generujete separátně pro jednotlivé kategorie subjektů údajů (tzv. "Skupiny"). Takže samostatnou Nástěnku budete mít například pro zaměstnance, jinou Nástěnku pro obchodní partnery či dodavatele a jinou nástěnku pro vaše zákazníky. Každá z těchto Nástěnek má samostatnou URL (webový odkaz), takže kupříkladu obchodní partneři a dodavatelé neuvidí Nástěnku určenou pro vaše zaměstnance. Odkazy na příslušné Nástěnky se vkládají do vzorové dokumentace obsažené v v 2. modulu.

"Našeptávač" = jde o textovou nápovědu, která se vám zobrazuje při vyplňování Profilu. Našeptávač poskytuje podrobné instrukce, nápovědu a názorné příklady, jak vyplnit jednotlivá pole vašeho Profilu. Našeptávač si můžete stáhnout také v textové podobě (ve formě eBooku) jako tzv. Legendu.

"Garance nulové sankce" =  naše záruka, že pokud splníte všechna naše doporučení, odškodníme vás za jakoukoliv sankci dozorového orgánu. Jinými slovy, pokud na Vás někdo uvalí sankci i přes správně vyplněný GDPR profil a správně zveřejněnou Nástěnku, odškodníme vás až do výši udělené pokuty.